Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
042111544
Michalovce
obec
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Strážske
Družstevná 509
07222
0915919652
cvcstrazske@zoznam.sk
cvcstrazske.edupage.org

Kontaktná osoba:
Marta
Kordeľová
Mgr.
0915919562
kordelova@gmail.com
Podujatie/Aktivita:
Šmolkovský zázračný svet - I. turnus MsDT
Strážske a okolie
4 dni
1.7.2024
4.7.2024
80
pre členov záujmových útvarov CVČ Strážske 70 €
30.5.2024
7 - 14 rokov
25
Deti počas celého týždňa zažijú kopec zábavy v krajine Šmolkov. Spoznajú, ktorému zo Šmolkov sa naviac podobajú. Naučia sa hovoriť šmolkovskou rečou, utečú nahnevanému kocúrovi, zažijú súboj s čarodejníkom Gargamelom a zachránia šmolkovský svet. Nebude chýbať šmolkolympiáda a tajomný výlet.