Kam počas letných prázdnin 2020 - CVTI SR

NÁZOV ORGANIZATORA NÁZOV PODUJATIA MIESTO TRVANIE ZAČIATOK KONIEC POPLATKY SPOLU ZĽAVY TERMÍN UZAVRETIA PRIHLÁŠOK
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Denný tábor zvedavých vedcov Bratislava 5 dní 13.7. 2020 17.7. 2020 99 € priebežne viac info;
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Letný tábor zvedavých vedcov Baško Polje, Chorvátsko 10 dní 26.6. 2020 5.7. 2020 347 € priebežne viac info;
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Letný tábor zvedavých vedcov Baško Polje, Chorvátsko 10 dní 7.8. 2020 16.8. 2020 388 € priebežne viac info;
Centrum voľného času Letné aktivity CVČ 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Kukučínka, občianske združenie Potulky do sveta dospelákov Dolný Kubín 5 dní 3.7.2020 7.7.2020 viac info;
Kukučínka, občianske združenie Potulky do sveta dospelákov Dolný Kubín 5 dní 10.7.2020 14.7.2020 viac info;
Centrum voľného času Športovo-tvorivý tábor CVČ 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 60 € viac info;
Centrum voľného času Športovo - tvorivý tábor CVČ 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 60 € viac info;
Centrum voľného času Cykloturistický tábor 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 60 € viac info;
Centrum voľného času Cykloturistický tábor 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 60 € viac info;
Centrum voľného času Tvorivý tábor CVČ 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 60 € viac info;
Súkromné centrum voľného času Denný tábor Tuláčik Detva 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 110 € 20 € 15.6.2020 viac info;
Súkromné centrum voľného času Denný tábor Tuláčik Detva 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 110 € 20 € 15.6.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Nové Zámky 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Usmej sa na mňa Letný tábor Usmej sa na mňa Košická Bellá 6 dní 19.7.2020 24.7.2020 100 € 30 € 28.2.2020 viac info;
Usmej sa na mňa Pobyt pri mori Chorvátsko 7 dní 19.6.2020 26.6.2020 400 € 28.2.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie konzultačné hodiny počas leta Bratislava 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum voľného času pri Základnej škole v Trenčianskej Teplej Letný tábor s dennou dochádzkou I. turnus 3 dni 1.7.2020 3.7.2020 9 eur 0 eur 23.6.2020 viac info;
Centrum voľného času pri Základnej škole v Trenčianskej Teplej Letný tábor s dennou dochádzkou II. turnus 5 dni 6.7.2020 10.7.2020 15 eur 0 eur 23.6.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dubnica nad Váhom Konzultačné hodiny počas letných prázdnin CPPPaP Dubnica nad Váhom 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum voľného času Zažime to spolu Hnúšťa 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 31.5.2020 viac info;
Centrum voľného času Elán Letný denný tábor ZA, BB, PO, KE 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 60 € 12.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Elán Pohoďáčik - letný denný tábor detí ZA, BB 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 60 € 12.6.2020 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Dievčenský tábor Vihorlat rezort 6 dní 5.7.2020 10.7.2020 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Chlapčenský tábor Kopytovská dolina 6 dní 5.7.2020 10.7.2020 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Tínedžérsky tábor 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Rodinný tábor 5 dní 21.7.2020 25.7.2020 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Prímestský tábor Košice, Tri hôrky 5 dní 17.8.2020 21.8.2020 viac info;
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice Bodka za prázdninami Poprad, Tatry 3 dni 29.8.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Ružomberok 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Brezno 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Bánovce nad Bebravou 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Bratislava 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum voľného času Denný letný tábor Banská Štiavnica 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 40 € 30.5.2020 viac info;
Centrum voľného času Denný letný tábor Banská Štiavnica 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 40 € 30.5.2020 viac info;
Centrum voľného času Denný letný tábor Banskobystrický kraj 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 50 € 30.5.2020 viac info;
Centrum voľného času Martinská letná detská univerzita CVČ 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 viac info;
Centrum voľného času Jazdenie od A po Z 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 viac info;
Centrum voľného času Batoh plný dobrodružstiev CVČ 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 90 € 10 € 31.5.2020 viac info;
Centrum voľného času LetoKruhy CVČ 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 80 € 10 € 31.5.2020 viac info;
Centrum voľného času Balíček zážitkov CVČ 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 90 € 10 € 31.5.2020 viac info;
Centrum voľného času esta okolo mesta CVČ 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 80 € 10 € 31.5.2020 viac info;
Centrum voľného času Dance week CVČ 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 80 € 10 € 31.5.2020 viac info;
INEX Slovakia ISL01 Lukovistia Lukovistia 8 dní 5.7.2020 12.7.2020 40 € 21.6.2020 viac info;
INEX Slovakia ISL02 Obisovce Castle Obisovce 14 dní 19.7.2020 1.8.2020 40 € 12.7.2020 viac info;
INEX Slovakia ISL04 Eco Slatinka Slatinka 15 dní 2.8.2020 16.8.2020 40 € 19.7.2020 viac info;
INEX Slovakia ISL05 Uhrovec Uhrovec 10 dní 14.8.2020 24.8.2020 40 € 1.8.2020 viac info;
INEX Slovakia ISL06 Barlička Prešov 14 dní 16.8.2020 29.8.2020 40 € 9.8.2020 viac info;
INEX Slovakia ISL07 Black Castle Zlatno 9 dní 24.8.2020 1.9.2020 40 € 17.8.2020 viac info;
INEX Slovakia ISL08 Integra Centre Bratislava 8 dní 6.9.2020 13.9.2020 40 € 1.9.2020 viac info;
INEX Slovakia Medzinárodné dobrovoľnícke tábory v zahraničí svet 75 € viac info;
Cenrum voľného času Čadca Prima leto 2020 Žilinský kraj 3 dni 1.7.2020 3.7.2020 40 viac info;
Cenrum voľného času Čadca Smajlik 2020 Žilinský kraj 5. dní 6.7 10.7 50 viac info;
Cenrum voľného času Čadca Putujeme 2020 SR+ ČR 5 dní 13.7. 17.7 80 viac info;
Cenrum voľného času Čadca Priatelia Žilinský kraj+ ČR 5 dní 13.7. 17.7 55 viac info;
Cenrum voľného času Čadca Zážitok SR+ČR 5 dní 20.7 24.7 80 viac info;
Cenrum voľného času Čadca Funny Veek Čadca 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 30 viac info;
Cenrum voľného času Čadca Športovo pohybový Žilinský kraj 5 dní 17.8.2020 21.8.2020 70 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Banská Bystrica 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Zväz skautov maďarskej národnosti Vzorový tábor pre skautov Plášťovce 11 dní 20.7.2020 30.7.2020 70 € 30.4.2020 viac info;
Zväz skautov maďarskej národnosti Vzorový tábor pre mladých skautov Plášťovce 6 dní 23.7.2020 28.7.2020 40 € 30.4.2020 viac info;
Zväz skautov maďarskej národnosti Tábor skautských rodín Krásnohorské Podhradie 6 dní 24.7.2020 29.7.2020 60 € 30.4.2020 viac info;
Zväz skautov maďarskej národnosti Denný tábor Veľký Meder 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 65 € 15.6.2020 viac info;
Detská organizácia Fénix, o.z. Ekotrhy (nielen nápadov) Snina 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 80 € 31.5.2020 viac info;
Detská organizácia Fénix, o.z. Denné letné putovanie Handlová 10 dní 1.7.2020 10.7.2020 80 € 20.6.2020 viac info;
Detská organizácia Fénix, o.z. Turistické všeličo, stanujeme a varíme v prírode Varín 6 dní 30.6.2020 4.7.2020 50 € 20.6.2020 viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Denný tábor s Legom Bratislava 3 dni 1.7.2020 3.7.2020 80 € 4 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Fanlandia Chata nad plážou 623, Senica 10 dní 3.7.2020 12.7.2020 242 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Crazy tábor Chata nad plážou 623, Senica 10 dní 19.7.2020 28.7.2020 242 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Záhady v meste Bratislava 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 135 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Záhady v meste Bratislava 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 135 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Záhady v meste Bratislava 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 135 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Vodnícke dobrodružstvá Bratislava 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 135 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Vodnícke dorodružstvá Bratislava 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 135 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Vodnícke dobrodružstvá Bratislava 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 135 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Prázdniny na ranči TU Látky a ranč Haferník 11 dní 1.7.2020 11.7.2020 283 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Prázdniny na ranči TU Látky a ranč Haferník 11 dní 2.8.2020 11.8.2020 283 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Chata nad plážou Chata nad plážou 623, Senica 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 212 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Teenage camp Chata nad plážou 623, Senica 12 dní 8.8.2020 19.8.2020 282 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Cevarm Fit tábor s Dominikom Bratislava 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 145 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyForestCamp Kaštieľ Antonstál, Nemšová 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyForestCamp kaštieľ Antonstál, Nemšová 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyForestCamp kaštieľ Antonstál, Nemšová 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyForestCamp kaštieľ Antonstál, Nemšová 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyForestCamp kaštieľ Antonstál, Nemšová 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyGames RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyGames RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyGames RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyGames RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 8.8.2020 15.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyRelax penzión Slniečko, Duchonka 8 dní 3.7.2020 10.7.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyRelax penzión Slniečko, Duchonka 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyRelax penzión Slniečko, Duchonka 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyRelax penzión Slniečko, Duchonka 6 16.8.2020 21.8.2020 184 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Pohoďák RZ Prašník, Stredné Považie 8 dní 4.7.2020 11.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Pohoďák RZ Prašník 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Pohoďák RZ Prašník 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Pohoďák RZ Prašník 8 dní 25.7.2020 1.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Pohoďák RZ Prašník 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Pohoďák RZ Prašník 8 dní 8.8.2020 15.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 5.7.2020 12.7.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 19.7.2020 26.7.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 2.8.2020 9.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 16.8.2020 23.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Misia Orava hotel Belez, Dolný Kubín, Orava 8 dní 23.8.2020 30.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Holiday everyday penzión Majk, Heľpa 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 241 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko 15 dní v raji - Malta hostiteľská rodina, Mdina, Malta 15 dní 12.7.2020 26.7.2020 1 440 € 30.4.2020 viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Ryby, relax, príroda ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 23.8.2020 28.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 234 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Na ranč, na kone a iné novinky ranč na Striebornom jazere, Galanta 6 dní 23.8.2020 28.8.2020 194 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 17.8.2020 21.8.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Zaži v parku stará Vodáreň, park Sihoť, Nitra 5 dní 24.8.2020 28.8.2020 100 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 17.8.2020 21.8.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Na ranč, na kone aj na ryby ranč na Striebornom jazere, Galanta 5 dní 24.8.2020 28.8.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Slniečko hotel Ostrov, Trenčín 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Slniečko hotel Ostrov, Trenčín 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Slniečko hotel Ostrov, Trenčín 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Slniečko hotel Ostrov, Trenčín 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Denný tábor Slniečko hotel Ostrov, Trenčín 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 110 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnySports RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnySports RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnySports RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnySports RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 8.8.2020 15.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyDance RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyDance RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyDance RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyDance RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 8.8.2020 15.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyArts RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyArts RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyArts RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyArts RZ Tesáre, Ponitrie 8 dní 8.8.2020 15.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Zlatá rybka penzión Majk, Heľpa 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 194 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Zlatá rybka penzión Majk, Heľpa 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 194 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Zlatá rybka penzión Majk, Heľpa 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 194 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor v Taliansku hotel Sirena, Rimini, Bellaria 10 dní 10.7.2020 19.7.2020 440 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor v Taliansku hotel Sirena, Rimini, Bellaria 10 dní 17.7.2020 26.7.2020 440 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor v Taliansku hotel Sirena, Rimini, Bellaria 10 dní 24.7.2020 2.8.2020 440 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor NextLevel penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 8 dní 25.7.2020 1.8.2020 220 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyFunny chata Trubárka, Trenčín 8 dní 19.7.2020 26.7.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyFunny chata Trubárka, Trenčín 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyFunny chata Trubárka, Trenčín 8 dní 2.8.2020 9.8.2020 230 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Slniečkovo penzión Fortunato, Duchonka 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 214 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Slniečkovo penziónFortunato, Duchonka 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 214 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Slniečkovo penzión Fortunato, Duchonka 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 214 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Od Tatier k Dunaju RZ Bojnice nad Zámkom 8 dní 4.7.2020 11.7.2020 240 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Od Tatier k Dunaju RZ Bojnice nad Zámkom 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 240 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Od Tatier k Dunaju RZ Bojnice nad Zámkom 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 240 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa penzión Majk, Heľpa 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 194 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa penzión Majk, Heľpa 7 dní 12.7.2020 19.7.2020 194 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor Baywatch in Heľpa penzión Majk, Heľpa 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 194 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyAction penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 8 dní 4.7.2020 11.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyAction penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor SunnyAction penzión Medvedica, Spiš, Vysoké Tatry, Tatranská Štrba 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 224 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor v Chorvátsku - Malý morský koník hostel Little sea horse, Kvarnerská riviéra, Selce 11 dní 26.6.2020 6.7.2020 449 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor v Chorvátsku - Malý morský koník hostel Little sea horse, Kvarnerská riviéra, Selce 11 dní 4.7.2020 14.7.2020 449 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor v Bulharsku - Sunnybeach party hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 12 dní 30.6.2020 11.7.2020 455 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Letný tábor v Bulharsku - Sunnybeach party hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 12 dní 9.7.2020 20.7.2020 455 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Cool Worthing School hostiteľská rodina, Worthing, Anglicko 16 dní 1.8.2020 16.8.2020 1 285 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Dovolenka Bulharsko 16+ hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 12 dní 18.7.2020 29.7.2020 305 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Dovolenka Bulharsko 18+ hostel 415, Slnečné pobrežie, Bulharská riviera 12 dní 18.7.2020 29.7.2020 305 € viac info;
Cestovná kancelária pre deti Slniečko Rozmysli si, máš na to! penzión Majk, Heľpa, Horehronie 5 dní 1.7.2020 5.7.2020 174 € viac info;
Priateľ Tábor pre deti Vyšný Klátov 5 dní 8.7.2020 12.7.2020 70 € 7.7.2020 viac info;
Priateľ Cristilandfest Vyšný Klátov 3 dni 24.7.2020 26.7.2020 viac info;
Priateľ Tábor Realife Vyšný Klátov 6 dní 4.8.2020 9.8.2020 79 € 6.7.2020 viac info;
Priateľ Tábor Zoom Vyšný Klátov 6 dní 17.8.2020 22.8.2020 89 € 26.7.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Malacky 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Púchov 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum voľného času Strážske Fantasy tábor I. turnus mestského denného tábora Strážske a okolie 5 dni 6.7.2020 10.7.2020 35 € 30 € pre členov CVČ 15.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Strážske Faraón vs Múmia Strážske a okolie 5 dni 13.7.2020 17.7.2020 35 30 € pre členov CVČ 15.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Strážske Tenisové leto Strážske a okolie 5 dni 20.7.2020 24.7.2020 7 € 5 € pre členov CVČ 15.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Strážske Letné kreatívne dielne Strážske a okolie 5 dni 20.7.2020 24.7.2020 9 € 7 € pre členov CVČ 15.6.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Nitra 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta Humenné 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Western koníčky a koniny letná jazdecká škola ranč Nádej, Svätý Anton 7 dní 23.8.2020 29.8.2020 259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Ja, superhrdina horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Ja, superhrdina horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Ja, superhrdina rezort Partizán, Obyce 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Ja, superhrdina horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 23.8.2020 29.8.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Remeslo má zlaté dno tábor pre šikovné ručičky horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 23.8.2020 29.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Zatúlané dobrodružstvá denný tábor v Bratislave hotel Agátka, Chorvátsky Grob 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 129 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Zatúlané dobrodružstvá denný tábor v Bratislave hotel Agátka, Chorvátsky Grob 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 129 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Zatúlané dobrodružstvá, denný tábor v Bratislave hotel Agátka, Chorvátsky Grob 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 129 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Zatúlané dobrodružstvá, denný tábor v Bratislave hotel Agátka, Chorvátsky Grob 5 dní 17.8.2020 21.8.2020 129 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Každý deň nový zážitok najbombovejší týždeň v roku horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Bomboviny Lômoviny pohodový tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Bomboviny Lômoviny pohodový tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Bomboviny Lômoviny pohodový tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Bomboviny Lômoviny pohodový tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 23.8.2020 29.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wifič do prírody turisticko - zábavný tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wifič do prírody turisticko-zábavný tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 23.8.2020 29.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Fest animátorfest tábor pre teenagerov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 9 dní 3.7.2020 11.7.2020 229 €-259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Fest animátorfest tábor pre teenagerov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 229 €-259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Fest animátorfest tábor pre teenagerov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 229 €-259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Fest animátorfest tábor pre teenagerov rezort Partizán, Obyce 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 229 €-259 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wood Kemp namakaný tábor horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wood kemp namakaný tábor horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 219 ^€ viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wood kemp namakaný tábor horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Wood kemp namakaný tábor horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Expelliarmus tábor pre začínajúcich čarodejníkov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Expelliarmus tábor pre začínajúcich čarodejníkov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Expelliarmus tábor pre začínajúcich čarodejníkov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Art level up umelecký tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Art level umelecký tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Art level umelecký tábor horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 23.8.2020 29.8.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 199 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 199 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Čarovný les skutočné dobrodružstvo pre najmenších horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 199 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Kids challenge tábor plný výziev horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Kids challenge tábor plný výziev horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Kids challenge tábor plný výziev horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo 10 metrov nad zemou adrenalínový tábor hotel Hrabovo, Ružomberok 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 269 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo 10 metrov nad zemou adrenalínový tábor hotel Hrabovo, Ružomberok 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 269 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Fest adrenalínfest adrenalínový tábor pre násťročných hotel Hrabovo, Ružomberok 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 269 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Fest adrenalínfest adrenalínový tábor pre násťročných hotel Hrabovo, Ružomberok 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 269 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Princezné a rytieri pomotané rozprávkové dobrodružstvo horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 199 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Princezné a rytieri pomotané rozprávkové dobrodružstvo horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 23.8.2020 29.8.2020 199 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Kreatúra tábor pre tvorivé decká horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Kreatúra tábor pre tvorivé decká horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Ready player one akčný tábor gamerov horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Ready player one akčný tábor gamerov horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Animáky pre detváky tábor plný animovaných hrdinov horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Animáky pre detváky tábor plný animovaných hrdinov horský hotel Lomy, Horná Ves 7 dní 16.8.2020 22.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Rychlosťou svetla najlepšie sviatky roka chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Rýchlosťou svetla najlepšie sviatky roka chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Zbystri myseľ malý syseľ tábor pre zvedavých bádateľov chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Zbystri myseľ malý syseľ tábor pre zvedavých bádateľov chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Napnúť plachty! tábor plný vody chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Napnúť plachty! tábor plný vody chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 209 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Riddikulus! tábor pre pokročilých čarodejníkov horský hotel Lomy, rezort Partizán, Horná Ves 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 219 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Za plotom farmársky tábor penzión Hron, Pohorelá 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Za plotom farmársky tábor penzión Hron, Pohorelá 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Letná futbalová akadémia LFA 2020 rezort Partizán, Obyce 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo etná futbalová akadémia LFA 2020 rezort Partizán, Obyce 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Letná florbalová akadémia LFA 2020 rezort Partizán, Obyce 7 dní 19.7.2020 25.7.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo Letná florbalová akadémia LFA 2020 rezort Partizán, Obyce 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 239 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo BCC Bombovo carp camp letné rybárske sústredenie chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 249 € viac info;
Cestovná kancelária Bombovo BCC Bombovo carp camp letné rybárske sústredenie chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 7 dní 2.8.2020 8.8.2020 249 € viac info;
Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu Detský prímestský letný tábor "Či škaredo, či pekne, leto s nami bude pekné" ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín 5 dní júl august 22.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Domino Mestský tábor CVČ 5 dní júl august viac info;
Centrum voľného času Domino Letná škola výtvarná CVČ 10 dní júl august viac info;
Centrum voľného času Domino Letná škola mažoretiek CVČ 5 dní júl august viac info;
Centrum voľného času Domino Letná športová škola CVČ 5 dní júl august viac info;
Centrum voľného času Domino Letná tanečná škola CVČ 5 dní júl august viac info;
Súkromné centrum voľného času Quo vadis Cestománia región Banská Bystrica 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 90 € 5 € 17.7.2020 viac info;
Súkromné centrum voľného času Quo vadis Športovačka to je hračka hotel Tenis, Zvolen 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 75 € 5 € 3.8.2020 viac info;
Centrum voľného času Detská rekreácia Rajecké Teplice 5 dní 20.7.2020 25.7.2020 150 € 13.3.2020 viac info;
Centrum voľného času Letom svetom Tvrdošín 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 19.6.2020 viac info;
Centrum voľného času V zdravom tele zdravý duch Tvrdošín 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 19.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Futbalový kemp Tvrdošín 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 19.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Pohoďáčik Tvrdošín 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 19.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Stolnotenisový kemp Mútne 7 dní 1.7.2020 7.7.2020 1.6.2020 viac info;
Centrum voľného času Stolnotenisový kemp Mútne 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 1.6.2020 viac info;
Detská misia Tábor pre deti športový stredisko Prameň Častá 8 dní 4.7.2020 11.7.2020 145 € 10 € viac info;
Detská misia Tábor pre deti stredisko Prameň, Častá 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 140 € 10 € viac info;
Detská misia Tábor pre deti Tatranská Lomnica 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 140 € 10 € viac info;
Detská misia Tábor pre deti Častá 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 140 € 10 € viac info;
Detská misia Tábor pre deti Častá 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 140 € 10 € viac info;
Detská misia Denný tábor pre deti Zvolen 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 50 € viac info;
Detská misia Tábor pre deti Tatranská Lomnica 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 145 € 10 € viac info;
Detská misia Tábor pre starší dorast Častá 8 dní 25.7.2020 1.8.2020 145 € 10 € viac info;
Detská misia Tábor pre mladší dorast Častá 8 dní 8.8.2020 15.8.2020 145 € 10 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Aquarelax Kamenný mlyn, Záhorie 8 dní 5.7.2020 12.7.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Aquarelax Kamenný mlyn, Záhorie 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Aquarelax Kamenný mlyn, Záhorie 8 dní 25.7.2020 1.8.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Aquarelax Kamenný mlyn, Záhorie 8 dní 2.8.2020 9.8.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Evolution RZ Podskalie, Pružina 14 dní 12.7.2020 25.7.2020 360 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Evolution RZ Podskalie, Pružina 14 dní 9.8.2020 22.8.2020 360 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Funfária RZ Podskalie, Pružina 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Funfária RZ Podskalie, Pružina 8 dní 19.7.2020 26.7.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Funfária RZ Podskalie, Pružina 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Fantasy Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 14 dní 5.7.2020 18.7.2020 330 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Fantasy Jedľové Kostoľany, Pohronský Inovec 14 dní 2.8.2020 15.8.2020 330 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Next chata Žiar, Rajecká Lesná 8 dní 16.8.2020 23.8.2020 265 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Pura atura Penzión Gejdák, Ružomberok 7 dní 5.7.2020 11.7.2020 250 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Pura Natura penzión Gejdák, Ružomberok 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 270 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Pura Natura penzión Gejdák, Ružomberok 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 270 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Pura Natura penzión Gejdák, Ružomberok 8 dní 2.8.2020 9.8.2020 270 € viac info;
Wachumba, ck Jesenný tábor Reality Break chata Žiar, Rajecká Lesná 5 dní 30.10.2020 3.11.2020 155 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Native Hotel Magura, Chvojnica 9 dní 3.7.2020 11.7.2020 315 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Native Hotel Magura, Chvojnica 9 dní 18.7.2020 25.7.2020 295 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Native Hotel Magura, Chvojnica 9 dní 15.8.2020 23.8.2020 315 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Native Junior Hotel Magura, Chvojnica 8 dní 11.7.2020 18.7.2020 265 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Native Junior Hotel Magura, Chvojnica 8 dní 25.7.2020 1.8.2020 265 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Native Junior Hotel Magura, Chvojnica 8 dní 8.8.2020 15.8.2020 265 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Wachumbáčik Hotel Magura, Chvojnica 7 dní 12.7.2020 18.7.2020 235 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Wachumbáčik Hotel Magura, Chvojnica 7 dní 26.7.2020 1.8.2020 235 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Wachumbáčik Hotel Magura, Chvojnica 7 dní 9.8.2020 15.8.2020 235 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Constructor hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 19.7.2020 26.7.2020 280 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Constructor hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 16.8.2020 23.8.2020 280 € viac info;
Wachumba, ck Denné tábory Letný tábor X-Bionic XBionic Sphere, Šamorín, Bratislava 5 dní 6.7.2020 10.7.2020 150 € viac info;
Wachumba, ck Denné tábory Letný tábor X-Bionic X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 5 dní 13.7.2020 17.7.2020 150 € viac info;
Wachumba, ck Denné tábory Letný tábor X-Bionic X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 5 dní 20.7.2020 24.7.2020 150 € viac info;
Wachumba, ck Denné tábory Letný tábor X-Bionic X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 5 dní 27.7.2020 31.7.2020 150 € viac info;
Wachumba, ck Denné tábory Letný tábor X-Bionic X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 5 dní 3.8.2020 7.8.2020 150 € viac info;
Wachumba, ck Denné tábory Letný tábor X-Bionic X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 5 dní 10.8.2020 14.8.2020 150 € viac info;
Wachumba, ck Denné tábory Letný tábor X-Bionic X-Bionic Sphere, Šamorín, Bratislava 5 dní 17.8.2020 21.8.2020 150 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Robotic hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 19.7.2020 26.7.2020 285 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Robotic hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 16.8.2020 23.8.2020 285 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Adventure penzión Jarabina, Jasenská dolina 8 dní 5.7.2020 12.7.2020 315 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Adventure penzión Jarabina, Jasenská dolina 8 dní 25.7.2020 1.8.2020 315 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Adventure penzión Jarabina, Jasenská dolina 8 dní 15.8.2020 22.8.2020 315 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Floorball šport hotel Nesvady 9 dní 1.8.2020 9.8.2020 265 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Hero chata Žiar, Rajecká Lesná 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 305 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Hero chata Žiar, Rajecká Lesná 8 dní 19.7.2020 26.7.2020 305 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Hero chata Žiar, Rajecká Lesná 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 305 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Hero chata Žiar, Rajecká Lesná 8 dní 2.8.2020 9.8.2020 305 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Hero chata Žiar, Rajecká Lesná 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 305 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Horses ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 8 dní 5.7.2020 12.7.2020 380 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Horses ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 8 dní 19.7.2020 26.7.2020 380 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Horses ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 8 dní 2.8.2020 9.8.2020 380 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Horses ranč u Bobiho, Nový Tekov, breh rieky Hron 8 dní 16.8.2020 23.8.2020 380 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Parkour Hotel Magura, Chvojnica 8 dní 1.8.2020 8.8.2020 280 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Tatry Adventure Vysoké Tatry - Tatranec 8 dní 5.7.2020 12.7.2020 295 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Tatry Adventure Vysoké Tatry - Tatranec 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 295 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Tatry Relax Vysoké Tatry - Tatranec 8 dní 5.7.2020 12.7.2020 275 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Tatry Relax Vysoké Tatry - Tatranec 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 275 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Tennis šport Motel Raketa, Bojnice 8 dní 18.7.2020 25.7.2020 295 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Teatro hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 2.8.2020 9.8.2020 265 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Art hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Art hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Art hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 260 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Dance penzión Bystrík, Čičmany 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 305 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Dance penzión Bystrík, Čičmany 8 dní 15.8.2020 22.8.2020 305 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Youtuber hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 12.7.2020 19.7.2020 325 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Youtuber hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 26.7.2020 2.8.2020 325 € viac info;
Wachumba, ck Letný tábor Youtuber hotel Junior, Piatrová Vrútky 8 dní 9.8.2020 16.8.2020 325 € viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2020 31.8.2020 viac info;
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Konzultačné hodiny počas leta CPPPaP 1.7.2020 31.8.2020 viac info;