Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
037828436
Brezno
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Brezno
Nábrežie Dukelských hrdinov 850/4
97701
048/6116399
cpppp.brezno@gmail.com
www.cppppbrezno.sk

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
CPP
1.7.2024
31.8.2024
počas letných prázdnin sú úradné hodiny v čase od 8.30 do 14.30 hod.