Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
036075191
Bratislava V
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Bratislava
Švabinského 7
85101
0248208111
cpppap.director@gmail.com
https://cpppap-ba5.sk/

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
Bratislava 5
1.7.2024
31.8.2024
od 7.30 do 16.30, 12.00 do 12.30 obedná prestávka, v piatok len do 14.30 hod. alebo po telefonickom dohovore