Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Detská organizácia Fénix
Fénix
017310920
Bratislava III
občianske (mládežnícke) združenie
občianske združenie
Bratislava
Račianska 72
83106
0902836953
fenix@do-fenix.sk
www.do-fenix.sk

Kontaktná osoba:
Martina
Havierová
Mgr.,Art.
martina@do-fenix.sk
Podujatie/Aktivita:
COOLture land ERASMUS+
Snina
8 dní
2.8.2024
12.8.2024
30.4.2024
13-17 rokov
20
mládežnícka výmena v rámci programu ERASMUS+ - téma participácia mladých ľudí na živote komunity