Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ Košice
035542781
Košice I
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Košice
Popradská 86
04011
055/6411411
kastelovicova@cvckosice.sk
cvckosice.sk

Kontaktná osoba:
Jaroslava
Kastelovičová
tabor@cvckosice.sk
Podujatie/Aktivita:
Denný tábor Pešobus
Starozagorská 8, Košice
5 dní
5.8.2024
9.8.2024
105€
www.cvckosice.sk/pre-skoly-a-verejnost/prazdninova-cinnost/