Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
036129933
Myjava
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Myjava
Dolná štvrť 368/23
90701
034/6215322
cvcmyjava@gmail.com

Kontaktná osoba:
Iveta
Slašťanová
Ing.
Podujatie/Aktivita:
Prímestský tábor IV. turnus
CVČ
5 dní
19.8.2024
23.8.2024
85 €
30.4.2024
6-15 rokov
35