Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
037945076
Prešov
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Prešov
Levočská 7
08001
0517715526
centrumpo@cpppap-presov.sk
cpppap-presov.webnode.sk

Kontaktná osoba:
0517715526
centrumpo@cpppap-presov.sk
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
CPP Prešov
Počas letných prázdnin - 6:30 - 14:30
1.7.2024
31.8.2024