Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
037901796
Ružomberok
Ružomberok
I. Houdeka 2351
03401
0444342634
cpp@ppprk.sk
pprk.sk

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Letný pobytový tábor
5 dní
1.7.2024
31.8.2024
ZŠ, SŠ
pre žiakov s poruchami správania, spoluorganizovanie s PREROD RK