Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
000164330
Košice I
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Košice
Karpatská 8
04001
0556823217
sekretariat@centrumke.sk
centrumke.sk

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
CPP
1.7.2024
31.8.2024
otváracia doba pre klientov je od 6.30 hod. do 17.00 hod., pružný pracovný čas, pevný pracovný čas je od 8:00 do 14:00 hod, počas letných prázdnin sa situácia môže zmeniť, informácie najdete na našej webovej stránke