Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
000310182
Bánovce nad Bebravou
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Bánovce nad Bebravou
A. Kmeťa 530/8
95701
0387602454
cvcbanovce@gmail.com
www.cevecko.sk

Kontaktná osoba:
Roman
Laurinec
Mgr.
Podujatie/Aktivita:
Letné sústredenie ZÚ Rybička
CVČ
5 dní
1.7.2024
5.7.2024
20 €
15.5.2024
1.-9. ročník ZŠ
15
sústredenie striedavo v budove CVČ a pri vodnej nádrži Prusy, nácvik a zdokonaľovanie rybárskej techniky, čistenie okolia vodnej nádrže