Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
000310182
Bánovce nad Bebravou
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Bánovce nad Bebravou
A. Kmeťa 530/8
95701
0387602454
cvcbanovce@gmail.com
www.cevecko.sk

Kontaktná osoba:
Roman
Jedinák
Mgr.
Podujatie/Aktivita:
Výtvarný kreatívny športový tábor
CVČ
5 dní
19.8.2024
23.8.2024
120 €
20 €
15.5.2024
1.- 5. ročník ZŠ
36
každodenná výtvarno-kreatívna príprava v ateliéri, každodenná športová príprava /florbal, futbal/, 1x celodenný zájazd, 1x návšteva kina, 1x návšteva plavárne /kúpaliska/, spoločenské a športové hry v budove CVČ na novovybudovanom nádvorí, strava a pitný režim, ceny a odmeny do súťaží