Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
000310182
Bánovce nad Bebravou
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Bánovce nad Bebravou
A. Kmeťa 530/8
95701
0387602454
cvcbanovce@gmail.com
www.cevecko.sk

Kontaktná osoba:
Magdaléna
Petríková
Mgr.
Podujatie/Aktivita:
Všeobecný prímestský tábor I.
CVČ
5 dní
8.7.2024
12.7.2024
120 €
20 €
15.5.2024
1. - 5. ročník ZŠ
36
rôznorodá činnosť, či už v budove CVČ alebo na nádvorí /tanec, kreativita, výtvarná zručnosť, šport, spoločenské hry/, každý deň spoločný obed, 1x celodenný zájazd, 1x návšteva kina, 1x návšteva plavárne /kúpaliska/, pitný režim, ceny a odmeny za aktivity v tábore