Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
000310182
Bánovce nad Bebravou
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Bánovce nad Bebravou
A. Kmeťa 530/8
95701
0387602454
cvcbanovce@gmail.com
www.cevecko.sk

Kontaktná osoba:
Nadežda
Benešová
Podujatie/Aktivita:
Výtvarný kreatívny tanečný prímestský tábor
CVČ
4 dni
1.7.2024
4.7.2024
100 €
20 €
15.5.2024
1. - 5. ročník ZŠ
36
každodenná výtvarno-kreatívna príprava v ateliéri, každodenná tanečná príprava v tanečnej sále, 1x celodenný zájazd, 1x návšteva kina, 1x návšteva plavárne /kúpaliska/, spoločenské a športové hry v budove CVČ na novovybudovanom nádvorí, ceny a odmeny do súťaží