Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Informačné centrum mladých Topoľčany
ICM Topoľčany
031872484
Topoľčany
občianske (mládežnícke) združenie
občianske združenie
Topoľčany
Pribinova 72/14
95501
topolcany@icm.sk
www.icm.sk

Kontaktná osoba:
Ladislav
Kmeť
Ing.
0918174568
topolcany@icm.sk
Podujatie/Aktivita:
Topoľčiansky nočný beh
Topoľčany
1.8.2024
14.9.2024