Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času Kamarát
CVČ
000184144
Martin
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Martin
Šoltésovej 25
03601
0434133651
cvckamarat@gmail.com
www.cvckamarat.eu

Kontaktná osoba:
Elena
Šmidtová
PaedDr.
Podujatie/Aktivita:
Balíček zážitkov
Martin
5 dní
29.7.2024
2.8.2024
15.6.2024
od 7 rokov
20
od 7.00 do 16.00 hod.