Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času Kamarát
CVČ
000184144
Martin
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Martin
Šoltésovej 25
03601
0434133651
cvckamarat@gmail.com
www.cvckamarat.eu

Kontaktná osoba:
Magdaléna
Čujdíková
Mgr.
Podujatie/Aktivita:
Túlavé tenisky
Martin
5 dní
22.7.2024
26.7.2024
15.6.2024
od 8 rokov
20
od 7.00 do 16.00 hod.