Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času Elán
CVČ
042219213
Ružomberok
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Ružomberok
Dončova 1441/1
03401
0914335960
riaditel@cvcrk.sk

Kontaktná osoba:
Viera
Tokáriková
Mgr.
0914335964
tokarikova@gmail.com
Podujatie/Aktivita:
Letný denný tábor
ZA, PO, kraj
5 dní
1.7.2024
5.7.2024
80 €
14.6.2024
deti ZŠ 8-15 rokov
40
v cene je poistenie účastníkov, doprava autobusom, vlak, vstupné, MTZ, od 8.00 hod., do 16.00 hod., o program, priebeh a bezpečnosť sa starajú pedagogické pracovníčky a zdravotník