Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Zväz skautov maďarskej národnosti
ZSMN
017641896
Dunajská Streda
občianske (mládežnícke) združenie
občianske združenie
Dunajská Streda
Nám. Sv. Štefana 296/6
92901
0915465224
szmcs@szmcs.sk

Kontaktná osoba:
Daniel
Danczi
ivanka@szmcs.sk
Podujatie/Aktivita:
Vzorový tábor pre mladých skautov
Plášťovce
6 dní
4.7.2024
9.7.2024
75 €
30.4.2024
8-10 rokov
35