Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Zväz skautov maďarskej národnosti
ZSMN
017641896
Dunajská Streda
občianske (mládežnícke) združenie
občianske združenie
Dunajská Streda
Nám. Sv. Štefana 296/6
92901
0915465224
szmcs@szmcs.sk

Kontaktná osoba:
Gergely
Göndör
scouting@szmcs.sk
Podujatie/Aktivita:
Vzorový tábor pre skautov
Plášťovce
8 dní
4.7.2024
11.7.2024
126 €
30.4.2024
11-15 rokov
40