Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
042150299
Prievidza
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Prievidza
Bakalárska 2
97101
046/5199511
centrum.prievidza@gmail.com

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
CPP
1.7.2024
31.8.2024
konzultácie po telefonickom dohovore