Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
037831402
Žiar nad Hronom
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Žiar nad Hronom
SNP 612/120
96501
045/6732280
centrumporadenstvazh@gmail.com

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počes leta
CPP
1.7.2024
31.8.2024
konzultácie po telefonickom dohovore, ak sa nečerpajú dovolenky, od 8.00 do 13.00 hod.