Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
042121400
Nové Zámky
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Nové Zámky
Turecká 35
94001
035/6400143
cpppapnz@gmail.com
cpppapnz.webnode.sk

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
01.07.2024
31.08.2024
v čase od 07:30 do 14:00