Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
036071242
Senec
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Senec
Lichnerova 22
90301
0911 923849
riaditel@poradnasenec.sk
poradnasenec@poradnasenec.sk

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
CPP
1.7.2024
31.8.2024
bežné úradné hodiny ako cez rok od 8.00 do 16.00 hod.