Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Súkromné centrum voľného času
SCVČ
035561599
Košice IV
iný zriaďovateľ
nezisková organizácia
Košice
Galaktická 9
04012
0908 953 272
scvc@zsampakova.sk
https://scvczsampakova.edupage.org/01.

Kontaktná osoba:
Viera
Dudáš
PaedDr.
0908953272
scvc@zsampakova.sk
Podujatie/Aktivita:
Ziadne aktivity