Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Informačné centrum mladých, n.o.
ICM, n.o.
036137979
Martin
súkromník (ako hlavná činnosť)
nezisková organizácia
Martin
Malá hora 3
03601
+421903945987
martin@icm.sk
www.icm.sk

Kontaktná osoba:
Jozef
Ristvej
Ing.
+421903326158
martin@icm.sk
Podujatie/Aktivita:
Účasť na RoboRAVE 2024 v Austrálii
Malá hora 3, 03601 Martin
od 10.7.2024 do 16.7.2024
8.7.2024
18.7.2024
cca 10 000€
31.3.2024
mladí ľudia do 30 rokov veku a široká verejnosť
8
Aktivita bude závislá od získania dotácie v roku 2024 a od sponzorov