Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
037831101
Banská Štiavnica
obec
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Banská Štiavnica
Ludvika Svobodu 40
96901
045/6911626
cvcbanskastiavnica@cen.sk
cvcbanskastiavnica.edupage.org

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Chorvátsko
Biograd
10 dní
6.8.2024
15.8.2024
360 €
15.5.2024
10-15 rokov
40