Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
037831101
Banská Štiavnica
obec
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Banská Štiavnica
Ludvika Svobodu 40
96901
045/6911626
cvcbanskastiavnica@cen.sk
cvcbanskastiavnica.edupage.org

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Denný letný tábor
Banská Štiavnica
5 dní
1.7.2024
5.7.2024
70 €
30 €
30.6.2024
7-10 rokov
45