Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČ
000188131
Stará Ľubovňa
krajský školský úrad (MŠ SR)
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Stará Ľubovňa
Farbiarska 35/7
06401
052/4321504
cvc@cvc.sk

Kontaktná osoba:
Alena
Hriňáková
PhDr.
info@cvc.sk
Podujatie/Aktivita:
Hurá leto Prímestský detský tábor
Stará Ľubovňa a okolie
5 dní
15.7.2024
19.7.2024
15.6.2024
6-12 rokov