Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČLM
037810561
Liptovský Mikuláš
obec
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Liptovský Mikuláš
Nábr.Dr.A.Stodolu 1932/47
03101
0445522468
cvclm@cvclm.sk
www.cvclm.sk

Kontaktná osoba:
Silvia
Hrebíková
Mgr.
hrebikova@cvclm.sk
Podujatie/Aktivita:
Koňáčik I.
CVČ Podbreziny
5 dní
12.8.2024
16.8.2024