Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum voľného času
CVČLM
037810561
Liptovský Mikuláš
obec
výchovno-vzdelávacie zariadenie (CVČ, ŠSZC...)
Liptovský Mikuláš
Nábr.Dr.A.Stodolu 1932/47
03101
0445522468
cvclm@cvclm.sk
www.cvclm.sk

Kontaktná osoba:
Sylvia
Motýľová
Mgr.
motylova@cvclm.sk
Podujatie/Aktivita:
Centrumáčik
CVČ
5 dní
5.8.2024
9.8.2024