Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
037949055
Detva
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Detva
Krpeľná 35
96212
045/5454480
cppdt@cppdt.sk
www.cppdt.sk

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
CPP
1.7.2024
31.8.2024
bežné úradné hodiny, čerpanie dovolenky