Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
042273404
Bánovce nad Bebravou
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Bánovce nad Bebravou
5. apríla 792/14
95701
0903668660
riaditel.cpppapbn@gmail.com
www.cpp.banovce.sk

Kontaktná osoba:
Dana
Balažovičová
Mgr.
038 7602097
0903668660
riaditel.cpppapbn@gmail.com
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počas leta
CPP BN
letné prázdniny
1.7.2024
31.8.2024
všetci klienti
konzultačné hodiny počas letných prázdnin 8.00-14.00 hod.