Späť na zoznam všetkých podujatí

Organizácia:
Centrum poradenstva a prevencie
CPP
042150281
Púchov
krajský školský úrad (MŠ SR)
CPPPaP
Púchov
Námestie slobody 1657/13
02001
0911932849
poradna.puchov@gmail.com
www.poradnapuchov.sk

Kontaktná osoba:
Podujatie/Aktivita:
Konzultácie počes leta
CPP
1.7.2024
31.8.2024
konzultácie po telefonickom dohovore